سلام اگه دارین بذارید برای دانلود
ریختن سریع پچ روی گوشیهای DB2020 با Quick access patch