پیش نیاز
دانگل bst
فایل cert را از ضمیمه دانلود کنید.
SM-G925F_359520060416595
==============
روش
استفاده از فایل IMEI certificate
==================
مراحل :
1-دستگاه را روت نموده.
2-گرفتن نسخه پشتبان Backup EFS
3- وایپ Wip EFS
4- ترمیم Repair EFS
5-بارگزاری فایل cert توسط کابل UART 523k


دانلود فایل آپلودبوی لذت اشتراک آسان فایل با آپلودبوی CERT FILE.rar.html