چند وقت پیش گوشیم رو یه رمز دادم ولی یادم رفت چی بود هرکاری کردم بلد نبودم درستش کنم تو اینترنت زیاد گشتم ولی چیز به درد بخوری پیدا نکردم آخرشم مجبور شدم گوشی رو فلش کنم و همه اطلاعاتم پرید تازه 45 هزارتومنم هزینه اش شد!!
آیا کسی راه این مشکل رو بلده ؟