اگر شما صاحب شرکت مجسمه سازی هستید و می خواهید شرکت خود را ثبت کنید فقط کافیست مدارکی را که عنوان می شود فراهم کنید.
در صورت نیاز مجوز تهیه کنید. چنان چه کارهای ثبت شرکت توسط وکیل انجام شود باید وکالتنامه ارائه شود. امضای اقرارنامه را فراهم کنید. گواهی عدم سو پیشینه را فراموش نکنید. کپی کارت ملی و شناسنامه را فراهم کنید. اگر شرکت شما از نوع مسئولیت محدود باشد شرایط کمی متفاوت است. توصیه میکنم که حتما از موسسه حقوقی کیا ثبت مشاوره بگیرید.