بلغارستان از کشورهای اروپایی می باشد که پرواز مستقیم از تهران به این کشور دارد که توسط 4 شرکت هواپیمایی معتبر برای مسافرین تور بلغارستان انجام می گیرد.
برنامه پرواز تهران-بلغارستان با شرکت های هواپیمایی: ماهان ، قشم ایر، آسمان و ایران ایر برای گردشگران تور بلغارستان به شرح زیر می باشد:
: ایران ایر (Iran Airlines)
هفته ای یک پرواز از ایران به وارنا بلغارستان در روز یک شنبه ساعت 9:35 از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه وارنا بلغارستان صورت می گیرد. این پرواز برای مسافرین تور بلغارستان 3 ساعت و 10 دقیقه به طول می انجامد.
هفته ای یک پرواز از وارنا بلغارستان به ایران در روز یک شنبه ساعت 13 ظهر از فرودگاه وارنا بلغارستان به فرودگاه امام خمینی انجام می گیرد که مدت زمان پرواز برای مسافرین تور بلغارستان 4 ساعت می باشد. همچنین برای سفر به این کشور می توانید از تور لحظه آخری استفاده نمائید.