اطمینان امروز , آرامش فردا

عملیات مبارزه با حشرات خانگی سوسک , مگس , پشه , کنه , بید , مورچه , ساس و .... با استفاده از سموم موثر خارجی و ایرانی بدون خطر , بدون بو را با استفاده از پرسنلی با تجربه زیر نظر کارشناسان مورد تایید وزارت بهداشت انجام می دهیم.


گروه سمپاشی منازل با آموزش های تخصصی و دستگاه های پیشرفته برای مقابله با آفات منازل و راه های ورود آفات و حشرات را شناسایی و چرخه زندگی آنها را مختل می کنند. تکنیسین های ما با آموزش های حرفه ای رفتار تمامی آفات همچون سوسک ها ، موریانه ها ، مارمولک ها ، موش ها و... را بررسی کرده و بهترین روش را برای از بین بردن آفات به کار می برند.