توجه!
یخچال = R
فریزر = F
R-1 : در این مدل از یخچال فریزر این ارور می تواند دلایل زیادی داشته باشد که تمامی این ارورها یا خطاها در زیر مشخص شده اند.
  • خطای سنسور یخساز
  • خطای سنسور دمای یخچال
  • خطای سنسور دیفراست یخچال
  • خطای فن یخچال
  • خطای عملکرد یخساز
  • خطای هیتر دیفراست یخچال

منبع:
تهران سرویس