توجه!
یخچال = R
فریزر = F
R-1 : این ارور می تواند دلایل زیادی داشته باشد. تمامی ارورهای R-1 در زیر نشان داده شده اند.

 • ارور سنسور یخساز
 • ارور سنسور دمای یخچال
 • ارور سنسور دیفراست یخچال
 • ارور فن یخچال
 • ارور سیستم یخساز
 • ارور سیستم دیفراست یخچال[تعمیر یخچال فریزر]
 • ارور سنسور محفظه کشوی سرد کننده
 • ارور هیتر تانک واتر
 • ارور هیتر دمپر محفظه کشوی سرد کننده

F-1 : این ارور هم تقریبا کلی می باشد که دلایل آن در زیر نوشته شده است.

 • ارور فن فریزر
 • ارور فن کندانسور
 • ارور سنسور محفظه یخساز[تعمیر یخچال فریزر]
 • ارور سیستم دیفراست فریزر
 • ارور سنسور دمای بیرونی
 • ارور سنسور دمای فریزر

F-10 : دلایل بروز این ارور در این مدل ساید بای ساید می تواند:

 • ارور فن محفظه یخساز یخچال
 • ارور ارتباطی بین برد اصلی و دیسپلی(Display)
 • ارور فن محفظه یخساز

منبع:
تهران سرویس