استفاده از دستگاه بنر کاملا بسته به تجربه افراد دارد و اپراتورهای مختلف می توانند با استفاده از تجارب خود در شرایط مختلف بهترین کارکرد ها را از دستگاه بنر به دست آورند. در واقع فردی که تجربه کافی برای استفاده از دستگاه بنر نداشته باشد، خیلی زود به مشکل بر می خورد و همین موضوع می تواند مشکلات عدیده ای را برای وی ایجاد کند. به همین علت است که عموما به چاپخانه ها توصیه می شود تا از افراد با تجربه برای اپراتوری دستگاه بنر استفاده کنند. در ادامه به برخی از نکات در مورد کار با دستگاه بنر اشاره می کنیم.
یکی از مهمترین نکاتی که در استفاده از دستگاه بنر باید به آن توجه شود، این است که این دستگاه نیاز به مراقبت دارد. در واقع اپراتوری که از این دستگاه استفاده می کند باید توجه کند که استفاده از دستگاه بنر خیلی ساده است اما مراقبت از آن کار ساده ای نیست. توجه به دستگاه و مراقبت همیشگی از آن کار سختی است که متاسفانه بیشتر افراد از آن غافل هستند. مراقبت از دستگاه چاپ بنر اولین شرطی است که هر اپراتور باید داشته باشد.