سلام اولن تشکری منمایم از تمام شما دوستان و اساتید عزیز بعدا جک ریبن این گوشی از جا کنده شده میشه لطف کنید کمکم کنید