تاسیس و ثبت شرکت های تجاری در جمهوری چک یکی از راه های سریع و آسان برای گرفتن اقامت اروپا است. نکته مهم این است که متقاضی می تواند به همراه کلیه اعضای خانواده خود برای این اقامت اقدام نماید. قابل توجه است که تأسیس شرکت در این کشور نیازی به داشتن کفیل محلی ندارد و شما ۱۰۰% مالک شرکت خود می باشید.


از دیگر مزایای ثبت شرکت در جمهوری چک، هزینه مالیاتی بسیار کم (۱۵% بر درآمد) و ایجاد تغییرات شرکت با شرایط بسیار آسان می باشد.
– امکان گرفتن پاسپورت بعد از ۵ سال اقامت
– سفر به کشورهای اتحادیه اروپا بدون نیاز به اخذ ویزا
– امکان کار و زندگی در همه جای اتحادیه اروپا بد از ۵ سال از اقامت
– امنیت، رفاه اجتماعی و ثبات سیاسی
– امکان اخذ آسانتر ویزای کشور های کانادا و امریکا
– امکان اخذ وامهای مختلف از بانکهای جمهوری چک (وام خودرو، مسکن و …)
– شهروندی اتحادیه اروپا و اقامت اروپا

اقامت اروپا کیمیا سپنتا