بسته به روش مهاجرت شما، می توانید به محض ورود به کشور سوئد شروع به کار یا تحصیل نمایید. برای اقامت، اگر از طریق کسب و کار و شروع فعالیت تجاری اقدام کرده باشید در مرحله اول می بایست برای مالیات و همکاری با اداره مالیاتی سوئد ثبت نام کنید و فعالیت تجاری خود را با اداره ثبت شرکت ها هماهنگ و ثبت نمایید. در شرایطی که شما مشغول به تحصیل باشید به صورت هم زمان نیز می توانید مشغول به کار شوید.

مزایای اخذ اقامت اروپا از طریق سوئد:


  • امنیت از هر لحاظ در سطح اجتماع و ثبات اقتصادی
  • تجارت گسترده در میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا
  • سفر های بین المللی بسیار آسان
  • فرصت های شغلی متعدد در سایر کشور های اتحادیه اروپا
  • بهره مندی از کلیه حقوق شهروندی (خدمات بهداشتی و درمانی، آموزش، برنامه های بیکاری و حقوق بازنشستگی)


اقامت اروپا کیمیا سپنتا