ویزای شینگن چیست؟ قاعدتاً این را بسیار شنیده اید. این مجوز، ویزایی است که شرایط و ضوابط گوناگونی دارد. شینگن به مجموعه کشورهای اروپایی گفته می‌شود که تحت پیمانی با همین نام، قوانین نظام مندی در راستای فعالیت ها و مقررات مرزی و مسافرتی خود وضع کرده‌اند. طبق این مقررات، تمامی مردم کشورهای خارج از این پیمان برای سفر و اقامت در این مناطق، باید اقدام به اخذ مجوز ورود و روادیدی جامع و واحد به نام "ویزای شینگن" (Schengen Visa) کنند. مسافران ساکن در خارج از منطقه ی شینگن می‌توانند با در اختیار داشتن ویزای شینگن، تحت زمان و شرایط مشخصی، به هر یک از کشورهای عضو این پیمان سفر کنند و در آن اقامت داشته باشند.