تغذیه طیور در دامداری های پرورش مرغ و طیور بسیار با اهمیت است چرا که نتایج بدست آمده بسیار تاثیر گذار می باشد. به همین دلیل برای تولید کنسانتره مرغ و طیور باید موارد زیر لحاظ شود:
- تامین کامل نیازهای بدن طیور با توجه به سن: سطوح جیره ها و اسید های آمینه در کنسانتره طیور بگونه ای تنظیم گردیده تا ضمن تامین کامل و اصولی نیاز مرغ و طیور و حمایت از پتانسیل برای کسب عملکرد عالی، از ایجاد فشار متابولیک بر طیور که در شرایط درگیری به انواع بیماری ها سبب تشدید مرگ و میر در گله می شود جلوگیری شود.


- تقویت شدن سیستم ایمنی بدن مرغ و طیور: برای تقویت این بخش، مکمل ویتامینه و معدنی ویژه ای طراحی گردید تا نیاز بدن مرغ و طیور به ویتامین ها و مینرال هایی که مخصوص تقویت سیستم ایمنی هستند (به ویژه ویتامین E و سلنیوم)، برآورده شود.


- افزایش رشد سلول های دستگاه گوارش طیور و اصلاح جمعیت میکروبی روده ی آنها: در فرمول کنسانتره طیور دوگانه، ترکیبی از پری بیوتیک (مانان الیگوساکارید) و کمپلکس اسیدی (مخلوطی از چند نوع اسید آلی) به کار رفته تا رشد سلول های روده که برای جذب بیشتر مواد مغذی ضروری است تحریک شود و همچنین جمعیت میکروبی روده ی آنها نیز اصلاح شود. اصلاح میکرو فلور روده سبب می شود که در صورت درگیری گله به بیماری ها، از ایجاد بیماری های کمپلکس جلوگیری شود. استفاده از توکسین بایندر (جذب کننده سموم) هم در کنسانتره بسیار مفید است چرا که سبب می شود در صورت آلودگی احتمالی ذرت و سویا، این آلودگیها جذب توکسین بایندر شده و از بدن طیور دفع شود.
کنسانتره مرغ تهران طیور