۱-امنیت قفل الکترونیک توسط رمز:

در این مدل قفل کارتی که به دو صورت دکمه‌ای و لمسی وجود دارد.

می‌توان یک رمز بین ۴ تا ۱۲ رقم را تعریف نمود.

و قابلیت تنظیم صفحه کلید با صدا یا بدون صدا وجود دارد.

۲- قابلیت کد‌های تصادفی:

قبل از ورود رمز اصلی شما، دستگاه قفل دیجیتال به شما دو عدد تصادفی می‌دهد تا جای اثر انگشت شما بر روی تمامی اعداد باشد و رمز شخصی شما به هیچ وجه قابل تشخیص نباشد.

۳- سیستم امنیتی کارت و رمز:

با فعال کردن این سیستم بهنگام ورود علاوه بر وارد کردن رمز باید کارت را هم شناسایی کرد.

۴- امنیت قفل دیجیتال توسط کارت:

در این مدل قفل دیجیتال دو عدد کارت KEY TAG وجود دارد که تا ۲۰ عدد کارت قابل تعریف برای قفل الکترونیکی می‌باشد.

۵- امکان دسترسی به قفل دیجیتال توسط کلید مکانیکی:

کلید مکانیکی در مواقعی کاربرد دارد که رمز خود را فراموش کرده‌اید،

و یا کارت خود را گم کرده یا همراه نداشته باشید،

و یا باتری دستگاه قفل الکترونیک تمام شده باشد.