برای قرار دادن میلگرد در بتن که برای اجرای بتن رنگی و اجرای بتن سخت باید انجام شود، باید عمل حفاری و تخریب اجرا گردد. اما برای انجام این کار ابزار ها و وسایل هایی وجود دارند که بسیار در این زمینه مفید هستند. با استفاده از این ابزار ها به راحتی می توان فلز را در داخل بتن قرار داد و نیز آن ها را پیدا کرد، بدون آن که نیازی به برش باشد.

پیمانکاران از چه ابزار هایی برای جستجو در سطح بتن استفاده می کنند

پیمانکاران هنگامی که می خواهند به اجرای بتن سخت و اجرای بتن رنگی مشغول شوند، از ابزاری به نام دستگاه اشعه ایکس استفاده می کنند و بتن ها را مورد جستجو قرار می دهند و می توانند به کمک آن اقلام هایی که در بتن و در قسمت های مختلف آن جا سازی شده است را پیدا کرد. این دستگاه قابلیت حمل دارد و شما را در جستجوی راحت و سریع در تمامی سطح بتن یاری می کند.
دستگاه دیگری که مورد استفاده قرار می گیرد، رادار نفوذ زمینی می باشد که بسیار هم مقرون به صرفه می باشد و کار را بسیار راحت کرده است.