هوابند هایی که با پروفیل آلومینیوم ساخته شده است، به خوبی قادر هستند از ورود غبار به درون یک محوطه جلوگیری کنند.

ورود آلودگی و غبار در داخل یک محیط چه پیامد هایی را در پی دارد

در بخش های صنعتی، بهداشتی و غذایی اگر ذرات ریز و آلودگی نفوذ پیدا کنند سبب بروز خسارت های جبران نا پذیری می شوند که یکی از این خسارت ها را می توان به تعطیلی این بخش ها اشاره کرد. از دیگر عواقب این شرایط می توان به گفت که اگر این مواد اضافی با ماده های غذایی و بهداشتی ترکیب شوند سبب می شود که کیفیت کار پایین بیاید و بیماری های گوناگونی را در افراد جامعه به وجود آورد و سلامتی را به خطر بیاندازد.


فواید استفاده از درب کرکره ای هوابند

استفاده از این درب ها از جمله راهکار های بسیار مفید و موثری می باشد که از نفوذ این ذرات به درون بخش های گوناگون جلوگیری می کند. درب هوا بند می تواند تا میزان حدود ۹۵ درصد از وارد شدن گرد و ورود انواع بو که نا خوشایند هستند، جلوگیری به عمل آورد. تولید پروفیل آلومینیوم این محصول به صورتی می باشد که بین مقاطع آن ها درز هایی قرار داده شده است و باید به هنگام استفاده از آن ها این درز ها را به خوبی آب بندی کرد.


درب کرکره ای آلومینیومی هوابند در مکان هایی کاربرد دارد

استفاده از درب هوابند کرکره ای در قسمت هایی که وارد شدن و خارج شدن هوای سالم بسیار حائز اهمیت است به شدت توصیه می شود. از آن جایی که این درب ها به هنگام ساخت هیچ گونه محدودیتی در ابعاد و اندازه ندارند، فروش پروفیل آلومینیوم از این محصول برای هر کارخانه مواد غذایی، سوله های از نوع صنعتی و مانند این ها کاربرد فراوانی دارد و برای داشتن یک محیطی سالم به شما کمک خواهد کرد.