اقای فرزین hwkابدیت نمیره سرور ارور میده
با ورزن 02.08 نصب مکنم لطفان راهنمای کنید
ساپورتش هم ارور میده ایا سرورش قطع هست:confused: