با سلام

شاید این سوال مشترک بین همه دوستان تازه کار مثل من باشه


راهنمایی در مورد شناسایی آی سی ها از شماتیک

مثال درشماتیک گوشی مدل 1650روی ای سی نوشته d7402و در سرچ فایل pdfمشخصات دقیق نوشته شده k8s3215ete-se7c آیا راهی(بجز کتابچه راهنما icکه دسترس همگان نیست) یا سایتی وجود دارد که نام دقیق این ای سی و ای سی مشابه آنرا نشان دهد
با تشکر