سلام به تمام دوستان با تعویض هارد y520 به مشکل خوردم شدید از روی گوشی اوراق y300 و y600 هارد برمیدارم اریز میکنم میگذارم هیچ مشکلی نداره میخوره ولی هارد نو b309 یا b209 چنج سی آی دی میکنم میگذارم گوشی اریز میشه کامل هم فلش میخوره ولی بالا نمیاد هفت تا جریان میکشه
cid هایی که زدم هم ایناس
90014a4834473164040504a1d8298102

45010053454d3034473a53ee6d339146
در ضمن با این cid دومی ارور 4032 میده مشکل هارد رو چندتا هارد هم تست کردم