میهمان گرامی خوش آمدید، نمایش این متن بدان معنی است که شما هنوز ثبت نام نکرده اید، لطفا" برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید و در چند مرحله ساده ثبت نام خود را تکمیل نمائید، البته پس از ثبت نام شما می توانید از تمامی امکانات سایت بهره ببرید.


جدیدترین مباحث انجمنها

نمایش نتایج: از شماره 1 تا 3 از مجموع 3
 1. #1
  کاربر ممتاز
  تاریخ عضویت
  مهر ۱۳۸۹
  ارسال ها
  630
  تشکر
  242
  تشکر شده 383 بار در 162 پست

  پیش فرض نیاز به راهنمایی نوکیا 311

  نیاز به راهنمایی نوکیا 311 Processing Image File : rm714__07.36.ppm_maaCMT Type : BB5CMT Algorithm : XSR 1.6Secondary Sending Speed : 650000HzAlgorithm Sending Speed : 6500000HzProgram Sending Speed : 6500000HzMessage Reading Speed : 98000HzNumber of Blocks : 90Entry Point: 0x0158Page Format : -1MAX PAGE : 0x00020000Processing Image File : rm714__07.36.image_maa_059F7S0CMT Type : BB5CMT Algorithm : XSR 1.6Secondary Sending Speed : 650000HzAlgorithm Sending Speed : 6500000HzProgram Sending Speed : 6500000HzMessage Reading Speed : 98000HzNumber of Blocks : 693Entry Point: 0x0189Page Format : -1MAX PAGE : 0x00020000AUTO SELECTED DEAD USB FLASHING...If Phone Booting does not Start in 5 Seconds,Then Perform Steps 1, 2, 3 and 4...1. Remove USB and Battery...2. Insert USB.3. Insert Battery. (Some phones boot automatically)4. Please Power on phone shortly...AdvanceFBox SendBootCodeExInitialiseBootstrap_DCT5 DIRBootFlashMode_DCT5READING BOOTROMBootFlashModeDCT5Ex Succeeded First TimeSYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 96 (0x60) bytes returnedNumber of Sub Blocks 7 (0x07)1 SYSTEM_ASIC_ID 01Block Length : 21 (15)BB ASIC Index : 0 (00) CMTID DWORD 0 : 00000003ID DWORD 1 : 00000226ID DWORD 2 : 00010007ID DWORD 3 : 400C1921ID DWORD 4 : 030321082 EM_ASIC_ID 02Block Length : 5 (05)BB ASIC Index : 0 (00) CMTID DWORD 0 : 000010513 EM_ASIC_ID 02Block Length : 5 (05)BB ASIC Index : 0 (00) CMTID DWORD 0 : 000010604 PUBLIC_ID 12Block Length : 21 (15)BB ASIC Index : 0 (00) CMTID DWORD 0 : 147C0000ID DWORD 1 : FFFB3C40ID DWORD 2 : 76604C08ID DWORD 3 : 92EDEB5CID DWORD 4 : 0FDF37805 ASIC_MODE_ID 13Block Length : 2 (02)BB ASIC Index : 0 (00) CMTMode Id : 006 ROOT_KEY_HASH 14Block Length : 17 (11)BB ASIC Index : 0 (00) CMTHash : 3A B5 DB 70 B4 5D 23 F1 AD EE BB 57 34 16 07 06 7 ROM_ID 15Block Length : 9 (09)BB ASIC Index : 0 (00) CMTCRC 0 : 2CAC45E2CRC 1 : 3BC33C8BCMT Secondary Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAPUv21_2nd.fgSeconda ry Loader Sent....MCU_CONFIGURATION_RESPONSE_BB5:MessageID : C1SubBlocks : 061 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5Block Length : 0BBB ASIC Index : CMT 00Device Type : RAM 05Device Index : 00Manufacturer Code : 0000 -> FlashDevice ID : 0000 -> Type not in databaseExtended/Fixed ID : 0000Revision ID : 00002 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5Block Length : 0BBB ASIC Index : CMT 00Device Type : MMC 04Device Index : 00Manufacturer Code : FFFF -> FlashDevice ID : 0000 -> Type not in databaseExtended/Fixed ID : 0000Revision ID : 00003 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5Block Length : 0BBB ASIC Index : CMT 00Device Type : NOR 00Device Index : 00Manufacturer Code : 0020 -> Device ID : 0040 -> Type not in databaseExtended/Fixed ID : 0000Revision ID : 01314 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5Block Length : 0BBB ASIC Index : CMT 00Device Type : NOR 00Device Index : 01Manufacturer Code : 0000 -> SPANSIONDevice ID : 0001 -> Type not in databaseExtended/Fixed ID : 0000Revision ID : 00005 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5Block Length : 0BBB ASIC Index : CMT 00Device Type : MuxOneNAND 03Device Index : 00Manufacturer Code : 0020 -> Device ID : 0040 -> Type not in databaseExtended/Fixed ID : 0000Revision ID : 01316 Sub Block ID : 35 NAND_DRIVER_VERSION_BB5Block Length : 09BB ASIC Index : CMT 00Data : XSR 1.6 SearchForBootstrap_DCT5 : No Error - 0 (0x00)Flash DescriptorManufacturer Code : 0020Device ID : 0040Extended/Fixed ID : 0000Revision ID : 0000Size : 10000000 (256 MB)VPP Info : 0000Erase10s : 1EBlock1s : 32BErase1s : 02Reserved0 : 00Reserved1 : 00Reserved2 : 00CMT Algorithm Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAPUv21_XSR17_alg.fgA lgorithm Loader Sent...FUR_Control_AddClient_BB5() ASIC_INDEX_CMT (Ready)FUR control OkSTART READING RPL DATAIMEI: 354619059002203Reading : NPC... OK!Reading : CCC... OK!Reading : HWC... OK!Reading : R&D... OK!NPC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):IMEI : 354619059002203PRODUCT CODE : 059F7M2WLAN ID : 34:C8:03:02:4F:18BLUETOOTH ID : 34:C8:03:01:B2:D8PUBLIC_ID : 147C0000FFFB3C4076604C0892EDEB5C0FDF3780PAPUB_KEYS _HASH: A3E0AA6F2F86410BA6D666BACF6186EEFBC82D28CCC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):PRODUCT CODE : 059F7M2HWC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):PUBLIC_ID : 147C0000FFFB3C4076604C0892EDEB5C0FDF3780PRODUCT CODE : 059F7M2RPL Backup was Successful...Plain RPL saved to:C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\354619059002203\3546190590022 03_95831.rplPA PUBLIC KEY Request PhoneInfoRequest_BB5 (Asic Index 00 )PHONE_INFO_RESPONSE_BB5PAPUB_KEYS_HASH_RESP_BB5 2ABB Asic Index : 00CMT PAPUBKEYS HASH: A3E0AA6F2F86410BA6D666BACF6186EEFBC82D28========== ============================================PHONE FIRMWARE VERSION:V 07.36 16-05-13 RM-714 (c) Nokia============================================= =========ImagePath: F:\Uni\Files\Nokia\BB5\311.rm-714\07.36\ImageFilename: rm714__07.36.mcuswRead Type : FIASCO_BB5_DO_NOT_READ_CERTIFICATE (01)Sending STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 (CMT 00 only)Certificate 1Name : NPCASIC Index : CMT 0Certificate 2Name : CCCASIC Index : CMT 0Certificate 3Name : HWCASIC Index : CMT 0Certificate 4Name : R&DASIC Index : CMT 0STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : 61 04 2B 0D 4E 50 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 43 43 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 48 57 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 52 26 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D3 STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)ProcessPartitionInfo_DCT5...Partition InfoPartition Blocks : 11 PARTITION_INFO_BB5BB ASIC Index : 0x00 CMTDevice Type : 0x03 MuxOneNANDDevice Index : 0x00Partition Version : 00010000Spare : FFFFFFFFNum Partitions : 00000004Partition 1ID : 00000003 COPIEDOS Attribute : 00000002 RO Start Address : 00140000Size : 03D00000Partition 2ID : 00000008 FILESYSTEM Attribute : 00000001 RW Start Address : 04480000Size : 0AC00000Partition 3ID : 0000000A PMM Attribute : 00000001 RW Start Address : 0F080000Size : 00600000Partition 4ID : 0000000B Attribute : 00000001 RW Start Address : 0F680000Size : 00300000PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : 64012F4F00030000010000FFFFFFFF00000004000000030000 00020014000003D000000000000800000001044800000AC000 000000000A000000010F080000006000000000000B00000001 0F680000003000003CPARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)StartErase_DCT5...BlockLength : 0xE9 (233)ERASE Blocks : 0x04 (4)0 ERASE_AREA_BB5 0x12Block Length : 0x53 (83)BB ASIC Index : 0x00 CMTDevice Type : 0x03 MuxOneNANDDevice Index : 0x000 : 00040000-000403FF1 : 000C0000-0013FFFF2 : 00140000-004BFFFF3 : 004C0000-0073FFFF4 : 00740000-0173FFFF5 : 00160000-0017FFFF6 : 03E40000-0447FFFF7 : 0F080000-0F67FFFF8 : 01740000-02ABFFFF9 : 02AC0000-02F3FFFF1 FORMAT_PARTITION_BB5 0x19Block Length : 0x2F (47)BB ASIC Index : 0x00 CMTDevice Type : 0x03 MuxOneNANDDevice Index : 0x00Format Info ID : 0x02000000Format Info : 00000000000000080000000000000002000000640000000200 0000020000000100000000000000002 FORMAT_PARTITION_BB5 0x19Block Length : 0x2F (47)BB ASIC Index : 0x00 CMTDevice Type : 0x03 MuxOneNANDDevice Index : 0x00Format Info ID : 0x02000000Format Info : 000000000000000A0000000100000002000000640000000200 0000020000000100000000000000003 FORMAT_PARTITION_BB5 0x19Block Length : 0x2F (47)BB ASIC Index : 0x00 CMTDevice Type : 0x03 MuxOneNANDDevice Index : 0x00Format Info ID : 0x02000000Format Info : 000000000000000B0000000000000002000000640000000200 000002000000010000000000000000ERASE_REQUEST_BB5 : 500A120B00030000040000000403FF120B000300000C000000 13FFFF120B00030000140000004BFFFF120B000300004C0000 0073FFFF120B000300007400000173FFFF120B000300001600 000017FFFF120B00030003E400000447FFFF120B0003000F08 00000F67FFFF120B0003000174000002ABFFFF120B00030002 AC000002F3FFFFE7FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F000300000000020000000000000008000000000000 00020000006400000002000000020000000100000000000000 003EFORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000A000000010000 00020000006400000002000000020000000100000000000000 003BFORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000B000000000000 00020000006400000002000000020000000100000000000000 003BSuccessfully Erased...Total blocks to write : 326>> CMT Rootkey Hash CERT : KEYS>> CMT Rootkey Hash CERT : PAPUBKEYS [A3E0AA6F2F86410BA6D666BACF6186EEFBC82D28]>> CMT Rootkey Hash CERT : DSP0>> CMT Rootkey Hash CERT : MCUSW>> CMT Rootkey Hash CERT : MCUSW1>> CMT Rootkey Hash CERT : GENIO_INIT>> CMT Rootkey Hash CERT : ISA+DYNSW>> CMT Rootkey Hash CERT : ADA>> CMT Rootkey Hash CERT : PRIMAPP>> CMT Rootkey Hash CERT : PASUBTOC>> CMT Rootkey Hash CERT : RAP3NAND>> CMT Rootkey Hash CERT : UPDAPP>> CMT Rootkey Hash CERT : ISA+EXTDRVImagePath: F:\Uni\Files\Nokia\BB5\311.rm-714\07.36\ImageFilename: rm714__07.36.ppm_maaStartErase_DCT5...BlockLength : 0x0E (14)ERASE Blocks : 0x01 (1)0 ERASE_AREA_BB5 0x12Block Length : 0x0B (11)BB ASIC Index : 0x00 CMTDevice Type : 0x03 MuxOneNANDDevice Index : 0x000 : 02F40000-03E3FFFFERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B00030002F4000003E3FFFF04Successfully Erased...Total blocks to write : 90ImagePath: F:\Uni\Files\Nokia\BB5\311.rm-714\07.36\ImageFilename: rm714__07.36.image_maa_059F7S0StartErase_DCT5...Bl ockLength : 0x3F (63)ERASE Blocks : 0x02 (2)0 ERASE_AREA_BB5 0x12Block Length : 0x0B (11)BB ASIC Index : 0x00 CMTDevice Type : 0x03 MuxOneNANDDevice Index : 0x000 : 04480000-0F07FFFF1 FORMAT_PARTITION_BB5 0x19Block Length : 0x2F (47)BB ASIC Index : 0x00 CMTDevice Type : 0x03 MuxOneNANDDevice Index : 0x00Format Info ID : 0x02000000Format Info : 00000000000000080000000000000002000000640000000200 000002000000010000000000000000ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B000300044800000F07FFFF7EFORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F000300000000020000000000000008000000000000 00020000006400000002000000020000000100000000000000 003ESuccessfully Erased...Total blocks to write : 693ContinueFlash_DCT5 CompleteContinue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)STATUS_REQUEST_BB5...1 Sub Block ID : 15 STATUS_NAND_OK_BB5Block Length : 0FBB ASIC Index : 00Device Type : 03Device Type : 00Num Bad Blocks : 00000000Additional Bad : 00000000Correctable ECC : 00000000FlashInfo.RestartMode : 2Flashing Done...Total Flashing Time (Erase + Flashing) : 00:00:14(Booting time is NOT Included)Waiting for Phone to Start-Up..(Max 150 seconds)SW: V 07.36 16-05-13 RM-714 (c) NokiaIMEI: 354619059002203SIMLOCK_TEST : PASSEDSECURITY_TEST : PASSEDSUPER_DONGLE_TEST : FAILED> REPAIR USING FBUS CABLE > Try "Customized SX4 with SD Repair"> Then Write PM 1 and 309 ================================================SL 3 Phone detected ================================================* Firmware Version Downgrade will KILL PHONE !!!* Manual Full Erase WILL KILL PHONE!!! * Simlocks are in PM 120 Only... * PM 308 is Write Protected...

 2. کاربران زیر از کاربر SADEGH- بدلیل این پست مفید تشکر نموده اند :


 3. #2
  کاربر حرفه ای
  تاریخ عضویت
  شهریور ۱۳۹۱
  محل سکونت
  مازندران-محموداباد-زیر سایه دوستان
  ارسال ها
  1,591
  تشکر
  1,884
  تشکر شده 2,853 بار در 1,065 پست

  پیش فرض

  سلام..دروود.. PASSEDSUPER_DONGLE_TEST : FAILED> REPAIR USING FBUS CABLE > Try "Customized SX4 with SD Repair"> Then Write PM 1 and 309 ================================================SL 3 Phone detected ==========================
  ویرایش توسط موبایل الیکا : ۱۳۹۲-۰۸-۲۵ در ساعت ۲۳:۱۰

 4. کاربران زیر از کاربر موبایل الیکا بدلیل این پست مفید تشکر نموده اند :


 5. #3
  کاربر اخراج شده
  تاریخ عضویت
  دی ۱۳۹۰
  متولد
  -1987
  ارسال ها
  7,169
  تشکر
  11,498
  تشکر شده 17,798 بار در 5,679 پست

  پیش فرض

  سلام
  لطفا یه اینفو قرار دهید که بشه فهمیدش

 6. کاربران زیر از کاربر Aso Matari بدلیل این پست مفید تشکر نموده اند :


 

 

موضوعات مشابه

 1. پاسخ ها: 0
  آخرين ارسال: ۱۳۹۲-۰۲-۰۹, ۲۱:۳۹
 2. پاسخ ها: 4
  آخرين ارسال: ۱۳۹۱-۰۴-۲۴, ۱۸:۳۱
 3. فعال سازی تماس بر روی تبلت flyer ورژن آسیایی و اروپایی
  توسط SAEIDSANGAN در انجمن آموزش و نرم افزارهای جانبی آندروئید
  پاسخ ها: 1
  آخرين ارسال: ۱۳۹۰-۰۸-۰۲, ۱۹:۳۱
 4. پاسخ ها: 1
  آخرين ارسال: ۱۳۸۸-۰۶-۲۳, ۲۲:۳۳
 5. پاسخ ها: 1
  آخرين ارسال: ۱۳۸۸-۰۶-۰۹, ۱۵:۳۸

تعداد کاربرانی که این پست را مشاهده نموده اند : 5 نفر

شما اجازه مشاهده این قسمت را ندارید.

برچسب برای این موضوع

مجوزهای ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
 
 

SEO by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338