نصب gps از نوع gml روی گوشی 6600
برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید

سایت دانلود