سلام دوستان کسی هست که راه انداز این کارت گپچر رو داشته باشه
plx pci 6140
pci6140-aa33pc
mm4kl
به شماره سریال
k9021e2006154
متشکرم