گوشی روی داشورت ماشین بود افتاب بهش خورده یه دفعه گوشی خاموش شود والان بدون سیم کارت روشن میشه ومیتونم اهنگ یا چیزی داری باهاش انجام بدم ولی اگه سیم کارتو داخل گوشی میزارم گوشی روشن میشه ولی اگه یه کلیدی از بزنم گوشی ریستار میشه فلشش زدم بازهم جواب نداد